Đá hoa cương vàng

Đá hoa cương vàng đang được ứng dụng cho các công trình trang trí nội ngoại thất cao cấp, bởi các sản phẩm của đá hoa cương vàng hết 90% là dòng đá đắt tiền hơn, nhưng chỉ nằm ở mấc không cao quá lố, nên loại đá này rất hợp với các tông nhà biệt thự cao cấp, và các thiết kế kiến trúc châu âu

Đá hoa cương vàng marble giá 1,380,000 vnd/ 1 mét vuông

Đá hoa cương vàng marble giá 1,380,000 vnd/ 1 mét vuông

Đá hoa cương vàng nhân tạo giá 780,000 vnd/ 1 mét vuông

Đá hoa cương vàng nhân tạo giá 780,000 vnd/ 1 mét vuông

Đá hoa cương vàng vân núi, loại nđá marble, giá 2,800,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng vân núi, loại nđá marble, giá 2,800,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng vân gỗ ý, loại nđá marble, giá 1,300,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng vân gỗ ý, loại nđá marble, giá 1,300,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng iran, loại nđá marble, giá 2,400,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng iran, loại nđá marble, giá 2,400,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng bình địnhi, loại nđá marble, giá 640,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng bình địnhi, loại nđá marble, giá 640,000 vnd/ 1m2

Đá hoa cương vàng ba hia, giá 1,180,000/1m

Đá hoa cương vàng ba hia, giá 1,180,000/1m

Đá hoa cương vàng ai cập, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng ai cập, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng ấn độ, giá 1,080,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng ấn
độ, giá 1,080,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng emperador, giá 980,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng emperador, giá 980,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng rosaliall, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng rosaliall, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng tây ban nha, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng tây ban nha, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cabonchino, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cabonchino, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng vân núi, giá 3,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng vân núi, giá 3,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cẩm thạch, giá 6,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cẩm thạch, giá 6,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng nhân tạo, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng nhân tạo, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét vuông.

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

Đá hoa cương vàng cẩm thạch onyx, giá 8,280,000 vnd/1 mét

xem nhiều mẫu đá hoa cương hơn