Đá hoa cương granite là các loại đá được hình thành từ tự nhiên, và dòng họ cứng nhất trong các chủng tộc của các loại đá hoa cương, trong đóa bao gồm từ đá tự nhiên marble cho đến onixl và cẩm thạch cũng không có loại nào có thể vượt qua về đọ cứng và tuổi đời bền đẹp nhất, vì lý gio cột đá hoa cương granite được hình thành từ maxma tan chảy, nên các chất hình thành đóng rắn cao hơn, nên trong khoáng vật và cả khối đông, đều rất tinh thiết gắn kết cao hơn các loại đá.

Vàng-bình-d-nh da granite vàng bình định, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

Da-hoa-cuong-hình-thành da granite xanh vân thẳng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,120,000 vnd/1 mét vuông

xanh-phan-rang da granite xanh pan rang, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

Xà-c--xanh-nam-m- da granite xanh nam mỹ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

vàng-sa-phia da granite vàng sapia bông lớn, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

gia da hoa cuong 5014 da granite xanh đuôi công, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 920,000 vnd/1 mét vuông

dá-hoa-cuong-12345565 da granite vàng sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

dá-hoa-cuong-12345562 da granite tím đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,120,000 vnd/1 mét vuông

gia-da-hoa-cuong-granite da granite tím sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

vàng-da-bao da granite vàng vân báo, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,320,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng-vân-mây da granite tímg sapia sapia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,220,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng--n-d- da granite trắng ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

tr-ng-m-t-r-ng da granite trắng mắt rồng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

tim khanh hòa cùng họ mông cổ da granite tím mông cổj, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 280,000 vnd/1 mét vuông

sà-c--xám-tr-ng da granite xanh xà cừ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

sà-c--xám-sânh da granite tím hoa cà, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 420,000 vnd/1 mét vuông

Ð--hoa-phu-ng da granite đỏ hoa phượng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 520,000 vnd/1 mét vuông

sa-fia-ánh-tuy-t da granite đen ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 980,000 vnd/1 mét vuông

kim-sa-trung da graniteg đen kim sa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 680,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-sa-fia-m- da granite nâu đan mạch, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 980,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-pan-tic da granite nâu balentick, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

nâu-anh-qu-c-2 da granite nâu anh quốc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 820,000 vnd/1 mét vuông

Nâu-anh-qu-c da granite đỏ anh quốc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 860,000 vnd/1 mét vuông

Kim-sa-tr-ng da granite trắng hạt ngọc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

hông-sa-m-c-3 da granite trắng sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

hông-gia-lai da granite hồng mai xuân dung, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 800,000 vnd/1 mét vuông

hong-bình-d-nh Đá hoa cương da granite Đá hoa cương nâu sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1100,000 vnd/1 mét vuông

good-si-mir da granite goncasimir, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,80,000 vnd/1 mét vuông

Ð--ru-by-bình-d-nh da granite đỏ braziz, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,280,000 vnd/1 mét vuông

Ð--nhu-m da granite đỏ ấn độ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,220,000 vnd/1 mét vuông

Ð--bình-d-nh--t-t da granite đỏ bình định, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 860,000 vnd/1 mét vuông

Ðen-hu--d-p da granite cừ cám xanh, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 720,000 vnd/1 mét vuông

Ð--b-ch-kim da granite tím kim sa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

xà-c--na-uy-bông-nh- da granitetím khánh hòa, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 420,000 vnd/1 mét vuông

xám-long-chu-t da granite đen cam pu chia, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 690,000 vnd/1 mét vuông

xà-c--xanh-den da granite xà cừ ánh xanh, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,250,000 vnd/1 mét vuông

xanh-den-in-do da granitexanh nam mỹ, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 800,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 21 da graniteg vàng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 18 da granite trắng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 16 da granite tím simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 14 da granite đen simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 12 da graniteg trắng nâu simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 7 da granite trắng xám simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

da hoa cuong ca cap 1 da granite trắng hồng simana, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 3,820,000 vnd/1 mét vuông

Ðá-hoa-cuong-m-u da granite xà cừ ánh tím, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2,820,000 vnd/1 mét vuông

da-hoa-cuong-xam-xa-cu da granite xà cừ xám trắng, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2,820,000 vnd/1 mét vuông

Da-hoa-cuong-Trang-Sa-Mac6

da-hoa-cuong-xaf-cuwf-ngocj-trai5 da granite xà cừ ngọc trai, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,320,000 vnd/1 mét vuông

nâu-sa-mạc da granite tím sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

đỏ sa mạc da granite đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 990,000 vnd/1 mét vuông

kim-thinh-pha.4 da granite trắng đỏ sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,820,000 vnd/1 mét vuông

tím-hoàng-cung da granite tím hoàng cung, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 2420,000 vnd/1 mét vuông

trắng-na-uy da graniteg tím braziz, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 1,620,000 vnd/1 mét vuông

trắng-đốm-brazin da granite tím sa mạc, dòng đá granite khai thác từ núi đá tự nhiên, giá 9920,000 vnd/1 mét vuông

đá granite thông thường hay được trang trí cho tất cả các hạng mục nào hay tiếp nhiều nhất với nắng mưa, đá hoa cương đẹp granite không sợ bay màu  hoặc thấm nước, trong các khu vực như nhà tắm hoạc mặt tiền tam cấp ngoài trời, thì những khu vực này thông thường hay xảy ra mưa nắng thất thường, thì loại đá này cũng luôn tồn tại đứng đầu trong tất cả các loại  da granitekhông bao gồm xuất xứ từ đâu

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *